Zásady osobných údajov (rozcestník)

Zásady ochrany osobných údajov (rozcestník)

Prevádzkovateľ e-shopu www.eshop.eta.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný v dokumente nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.


Zásady ochrany osobných údajov
Zásady spracúvania osobných údajov kamerovým systémom